Stages

Op zoek naar een stage?

Op deze pagina worden stages geplaatst die interessant zijn voor historici. Ben je geïnteresseerd in een stage, dan ben je vrij om zelf contact op te nemen met de aanbieder. Wil je het echter integreren in je eigen curriculum en professionele begeleiding vanuit de opleiding? Stuur dan eerst een mail naar internshiphistory@rug.nl om te kijken naar de mogelijkheden. Ook een stage aanbieden? Neem contact op met het bestuur via ubbo@rug.nl!


Stage: Directie Veiligheidsbeleid - Taskforce Cyber

Per eind september 2019 is de Taskforce Cyber op zoek naar enthousiaste stagiair(e). Ben je een masterstudent op WO-niveau met interesse in digitale ontwikkelingen, veiligheidsvraagstukken en internationale samenwerking? Wil jij meewerken aan een zeer actueel thema dat hoog op de politieke agenda staat? De startdatum is 23 september 2019 (in overleg is hier enige flexibiliteit in mogelijk) voor een periode van 6 maanden, met een werkweek van 40 uur.


BuZa

Werkomgeving

De Nederlandse samenleving is in toenemende mate afhankelijk van digitale technologieën, en het grenzeloze internet vraagt om flexibele invulling van traditionele rollen en dynamieken. Deze snelle technologische ontwikkeling vraagt om moderne diplomatie.

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken werkt daarom aan het ontwikkelen en versterken van internationaal cyberbeleid. De Taskforce Cyber zet zich binnen dit kader in op de versterking van internationale vrede en veiligheid, capaciteitsopbouw en mensenrechten online. Hierbij wordt de Nederlandse visie uitgedragen dat het internet vrij, veilig en open moet zijn. Om dit te bewerkstelligen werkt de Taskforce Cyber nauw samen met de Directie Multilaterale Instellingen en Mensenrechten, het Ministerie van Defensie, het Ministerie van Justitie en Veiligheid, het Ministerie van Economische Zaken, Nederlandse ambassades in het buitenland en verschillende internationale organisaties, zoals de NAVO, de OVSE, de VN en de EU. 

De Taskforce Cyber maakt deel uit van de Directie Veiligheidsbeleid (DVB) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. DVB is een grote en  dynamische directie die vaak in de schijnwerpers opereert. Wat er in de wereld om ons heen gebeurt, heeft directe of indirecte gevolgen voor onze eigen stabiliteit en welvaart. Een actief buitenlandbeleid is cruciaal om onze strategische belangen, vrijheden en welzijn te verdedigen. Met als lijfspreuk ‘Wereldwijd voor een veilig Nederland’ zet DVB zich daarom in voor toonaangevende Nederlandse diplomatie op het gebied van internationale veiligheid.

De directie bestaat naast de Taskforce Cyber (DVB/TFC) nog uit vijf andere beleidsafdelingen:

 • Veiligheids- en Defensiebeleid (DVB/VD)
 • Crisisbeheersing en Vredesoperaties (DVB/CV)
 • Non-Proliferatie, Ontwapening, Wapenbeheersing (DVB/NW)
 • Terrorismebestrijding en Nationale Veiligheid (DVB/TN)
 • Wapenexportbeleid (DVB/WE)

DVB staat midden in de maatschappij. We vinden het belangrijk dat onze werknemers een weerspiegeling zijn van de veelzijdigheid van deze Nederlandse maatschappij. Wij hechten waarde aan het creëren van een inclusieve en diverse werkomgeving. We streven bij de samenstelling van teams en bij de aanname van nieuw talent naar diversiteit in leeftijd, geslacht, culturele achtergrond, geaardheid, kennis en competenties. 

Stageomschrijving

De onderwerpen waar de Taskforce Cyber mee bezig is, zijn divers, internationaal en sterk gekoppeld aan de actualiteit. De werkzaamheden van de stagiair(e) bij de Taskforce Cyber zijn een combinatie van (internationaal) beleidsmatige en organisatorische taken. Zo help je mee bij de (inhoudelijke) voorbereiding van internationale conferenties, de externe communicatie over cyberonderwerpen en het schrijven van speeches en memoranda. Daarnaast werk je mee aan dossiers voor de minister, bereid je debatten in de Tweede Kamer voor en werk je mee aan beantwoording van Kamervragen. Ook is er de mogelijkheid om internationale en nationale conferenties bij te wonen voor verslaglegging.

Profiel van de stagiair(e)

 • Je hebt een proactieve, flexibele en zelfstandige werkhouding;
 • Je bent enthousiast, sociaal vaardig en een teamspeler; 
 • Je durft je eigen geluid te laten horen en draagt bij aan de diversiteit van het team;
 • Affiniteit met digitale ontwikkelingen, veiligheidsvraagstukken en internationale samenwerking is een pre. Inhoudelijke kennis over cyber is echter geen vereiste;
 • Goede schriftelijke vaardigheden in het Nederlands en Engels zijn essentieel;
 • Je bent een student(e) op WO-niveau en bezig met een masteropleiding. Een specifieke studierichting is niet vereist, maar het ligt voor de hand dat de stage wel binnen de kaders van de studie past;

Tijdens de gehele stageperiode sta je als student ingeschreven aan een Nederlandse of erkende buitenlandse onderwijsinstelling;

Wat bieden wij

De dossiers bij de Taskforce Cyber zijn vaak politiek gevoelig, actueel en bieden een uitdagende combinatie van beleidsmatige en organisatorische werkzaamheden. Een stage bij de Taskforce cyber biedt daarom ruimte voor veel verantwoordelijkheid, en geeft de kans om te werken aan een onderwerp dat hoog op de politieke agenda staat en veel aandacht krijgt in de media.

Stage lopen bij de Taskforce geeft daarnaast een goed inzicht in de werkwijze van Buitenlandse Zaken en de  politieke besluitvorming. De werkdruk bij de Directie Veiligheidsbeleid is over het algemeen stevig en de lat ligt hoog. Tegelijkertijd is de sfeer informeel en de collegialiteit groot.

Een stage bij BZ moet vooral een leermoment zijn voor de stagiair(e) en voldoende gelegenheid bieden kennis te kunnen maken met de praktijk, of ter oriëntatie dienen voor een toekomstige carrière binnen de rijksoverheid.

De stage heeft de vorm van een meeloopstage. Voor onderzoeksstages zijn geen mogelijkheden. De stagiair(e) wordt begeleid door een beleidsmedewerker, met wie hij/zij op gezette tijden een voortgangsgesprek heeft. De stagebegeleider kan, indien nodig, bijsturen. Een beoordeling aan het einde van de stageperiode behoort uiteraard tot de mogelijkheden.

Voorwaarden en vergoedingen

Algemene voorwaarden en vergoedingen zijn te vinden op deze site.

Solliciteren

Sollicitatiebrieven en curriculum vitae dienen uiterlijk maandag 22 juli 2019 te worden gestuurd naar Arianne Janse (arianne.janse@minbuza.nl). De sollicitatie bij DVB, Taskforce Cyber dient te bestaan uit de volgende documenten:

 • Een sollicitatiebrief in het Nederlands van maximaal 1 pagina
 • Een curriculum vitae

Een sollicitatiegesprek en een schrijfopdracht maken onderdeel uit van de selectie. Voor meer informatie over de inhoud van de stage kun je contact opnemen met Dara Qing (dara.qing@minbuza.nl).Stage: Sint-Maarten Hospitality and Trade Association

Mijn naam is Wyb Meijer en momenteel ben ik directeur bij de branchevereniging van het Sint-Maartens bedrijfsleven, de Sint-Maarten Hospitality and Trade Association (SHTA). Deze organisatie, bekend om haar streven voor een beter leven voor alle Sint-Maartenaren door good governance, duurzame economie en een prachtig eiland (zie visie www.shta.com/vision-2025) is de grootste werkgeversorganisatie op het eiland en bestaat volgend jaar 50 jaar.


SHTA

Dit willen wij vieren met een lustrumboek, waar al het nodige voorwerk voor verricht is, maar nog geconcentreerde aandacht verdient voor uitbouw en afronding. Daarvoor ben ik op zoek naar een ambitieuze student Engels, Geschiedenis of Internationale Betrekkingen die: 

 • dit project zelfstandig tot een einde kan brengen
 • aanvullende interviews kan verrichten
 • vlot (Engels) kan schrijven
 • gevoel voor geschiedenis heeft
 • internationaal denkt 
 • gevoel voor bedrijfsleven heeft
 • gevoel voor boekdesign


Het spreekt vanzelf dat weinig studenten alle bovenstaande kenmerken hebben, en alle activiteiten zullen daarom begeleid (kunnen) worden als een van bovenstaande niet voldoet. De stage (4-6m) kan per omgaande beginnen en dient uiterlijk voltooid te zijn tegen December 2019.


Om de organisatie die in het boek beschreven zal worden te leren kennen zal twee dagen in de week meegedraaid worden in de reguliere bedrijfsvoering, drie dagen staan ter beschikking voor ontwikkeling van het boek. Een stagevergoeding van US$ 450 per maand is beschikbaar.


Wij denken dat dit een unieke kans vormt voor studenten die ervaring willen opdoen met de Caribbean, brancheverenigingen maar bovenal de regie van een lustrumboek op het CV willen zetten. Voor meer informatie neem contact op met office@shta.com of bel 17215420108 (6u tijdsverschil).

Onze sponsoren