Board 2016-2017

16-17 Saleh Omar
F.l.t.r. Sietske Wiersma, Youri Noorman, Rikst van der Schoor, Hassan Saleh Omar, Anne van Boven, Barend van der Have

Bestuur Saleh Omar (2016-2017)

Hassan Saleh Omar (2013) Voorzitter
Rikst van der Schoor (2014) Secretaris
Barend van der Have (2014) Penningmeester
Anne van Boven (2014) Commissaris Extern, Vicevoorzitter
Youri Noorman (2014) Commissaris Intern
Sietske Wiersma (2014) Commissaris Public Relations

Our sponsors