Externe verbanden

Externe verbanden

Ubbo bestaat niet in een vacuum, maar werkt samen met andere verenigingen en organen binnen en buiten Groningen. Bij een aantal organen vertegenwoordigt Ubbo haar leden, maar in de meeste gevallen wordt er samengewerkt om samen iets in de praktijk te brengen. 


Galant Gala

Samen met de verenigingen Aegee, Clio (Internationale Betrekkingen), Nexus (International and European Law), SIB (Internationale betrekkingen), SOG (Studenten Organisatie Groningen), GSB (Groninger Studentenbond), Tema (Technologiemangament) en VIP (Psychologie) organiseert GHD Ubbo Emmius jaarlijks een groots studentengala. Dit gala vindt plaats in maart en heeft elk jaar een spectaculair thema. 


50022261_2268385380072328_8716325901744209920_o.jpg

ISHA

ISHA staat voor International Students of History Association. Het is een internationaal netwerk voor studenten geschiedenis en organiseert jaarlijks congressen en seminars in verschillende culturele steden in Europa. Deze zijn voor alle studenten geschiedenis toegankelijk, dus ook voor Ubboleden!


16124140_1804144229858920_8686516036981227520_a.jpg

Studenten Geschiedenis Nederland

De SGN is het overkoepelende orgaan voor geschiedenisstudenten. De oudste bronnen voeren ons terug naar 1936. Toen werd de Organisatie van Studenten in de Geschiedenis (OSGN) opgericht. Door de jaren heen is er veel veranderd. Tegenwoordig is het belagrijkste wapenfeit van de SGN de gelijknamige dag. Op deze SGN-dag komen geschiedenisstudenten uit het hele land samen. Enerzijds om over hun vakgebied te praten, maar anderzijds is het ook een sociaal samenzijn.


50211415_2090827417660488_4939949299413811200_n.png

Usva

De Usva is het culturele studentencentrum van Groningen. Dankzij de Usva kan Ubbo Emmius het jaarlijkse Groot Ubbo Toneelstuk (GUT) organiseren. Daarnaast organiseert de Usva nog tal van andere culturele activiteiten, die zeker de moeite van het kijken waard zijn.


logo-usva.png

Onze sponsoren