Externe verbanden

Externe verbanden

Ubbo bestaat niet in een vacuum, maar werkt samen met andere verenigingen en organen binnen en buiten Groningen. Bij een aantal organen vertegenwoordigt Ubbo haar leden, maar in de meeste gevallen wordt er samengewerkt om samen iets in de praktijk te brengen. 


Galant Gala

Samen met de verenigingen Aegee, Clio (Internationale Betrekkingen), Nexus (International and European Law), SIB (Internationale betrekkingen), SOG (Studenten Organisatie Groningen), GSB (Groninger Studentenbond), Tema (Technologiemangament) en VIP (Psychologie) organiseert GHD Ubbo Emmius jaarlijks een groots studentengala. Dit gala vindt plaats in maart en heeft elk jaar een spectaculair thema. 


50022261_2268385380072328_8716325901744209920_o.jpg

ISHA

ISHA staat voor International Students of History Association. Het is een internationaal netwerk voor studenten geschiedenis en organiseert jaarlijks congressen en seminars in verschillende culturele steden in Europa. Deze zijn voor alle studenten geschiedenis toegankelijk, dus ook voor Ubboleden!


16124140_1804144229858920_8686516036981227520_a.jpg

Usva

De Usva is het culturele studentencentrum van Groningen. Dankzij de Usva kan Ubbo Emmius het jaarlijkse Groot Ubbo Toneelstuk (GUT) organiseren. Daarnaast organiseert de Usva nog tal van andere culturele activiteiten, die zeker de moeite van het kijken waard zijn.

logo-usva.png

Studenten Geschiedenis Nederland

De SGN is het overkoepelende orgaan voor geschiedenisstudenten. De oudste bronnen voeren ons terug naar 1936. Toen werd de Organisatie van Studenten in de Geschiedenis (OSGN) opgericht. In het bestuur van SGN zitten afgevaardigden van alle besturen van de studieverenigingen voor de studie Geschiedenis aan Nederlandse universiteiten. Door de jaren heen is er veel veranderd. Tegenwoordig is het belangrijkste wapenfeit van de SGN de gelijknamige dag. Op deze SGN-dag komen geschiedenisstudenten uit het hele land samen. Enerzijds om over hun vakgebied te praten, maar anderzijds is het ook een sociaal samenzijn. Deze SGN-dag zal dit jaar plaatsvinden in Groningen.

50211415_2090827417660488_4939949299413811200_n.png

Besturen die deelnemen aan SGN;


Kleio Amsterdam Kleio is sinds 1929 de studievereniging voor studenten Geschiedenis aan de universiteit van Amsterdam. Het bestuur met haar negen commissies maken het sinds jaar en dag mogelijk een zeer divers programma aan te bieden, bestaande uit excursies, studiereizen, lezingen, feesten, filmvertoningen en nog veel meer. Naast diepgang zorgen wij ook wekelijks voor een hoop gezelligheid op onze verenigingsborrel.


kleionieuw.jpg

UHSK Utrecht De UHSK, ofwel de Utrechtse Historische Studentenkring, is de studievereniging van Geschiedenis in Utrecht. De vereniging is opgericht in 1926 en telt 1400 leden. Met 21 commissies en ongeveer 100 evenementen per jaar probeert de UHSK zowel op sociaal als educatief gebied actief te zijn. De UHSK-kamer ligt in het historisch centrum van Utrecht en is elke werkdag geopend van 10:00 tot en met 17:00 en is voor veel studenten een plek om tussen colleges door een kopje koffie te dingen.


UHSK_Utrecht.png

HSVL Leiden De Historische Studievereniging Leiden is opgericht in 1989 als samenwerking tussen vier historische disputen. Gedurende het jaar organiseren wij vele activiteiten, feesten, reizen, boekverkopen en nog veel meer. De HSVL telt ruim 900 leden, 11 commissies en 6 bestuursleden. Op de oudste universiteit van Nederland, zijn wij te vinden in het prachtige gebouw; het Huizinga. Wees vooral welkom voor een befaamd kopje hokkoffie wanneer je een keer in het mooie Leiden bent.

HSVL.png

ACE Rotterdam In februari 1982 werd de studievereniging voor maatschappijgeschiedenis opgericht. Genaamd de Faculteitsvereniging Maatschappijgeschiedenis Rotterdam. In 1990/1991 is de studie Kunst & Cultuurwetenschappen toegetreden tot de faculteit, dit resulteerde in een ‘nieuwe’ verenigde studievereniging genaamd: histartes, een combinatie tussen history en arts.  Om de vereniging toegankelijker te maken voor deze voornamelijk buitenlandse studenten, werd in 2014 besloten om de naam te veranderen in International Faculty Association ACE. Momenteel als studievereniging van de Erasmus faculteit geschiedenis, cultuur en communicatie heeft ACE ongeveer 800 leden met 12 actieve commissies. Deze commissies organiseren gedurende het academische jaar alle evenementen.


GSV Excalibur Nijmegen De GSV Excalibur, of Geschiedenis Studenten Vereniging Excalibur, is de studievereniging van de studie Geschiedenis in Nijmegen. De vereniging bestaat sinds 1984 en is ondergebracht bij de Letterenfaculteit. De GSV is een van de grootste en actiefste studieverenigingen van Nijmegen. Het hele jaar door organiseren een groot aantal commissies een divers aantal activiteiten voor de ruim 600 leden van de vereniging. De vereniging kenmerkt zich door haar open en democratisch karakter en deze laagdrempeligheid zorgt ervoor dat iedereen altijd welkom is!

Excalibur.jpg

Onze sponsoren