American History

American History

De minor American History wordt aangeboden aan de letterenfaculteit. Het is een minor van 30 ECTS verspreid over de drie bachelorjaren. In het eerste en tweede jaar wordt de bachelor aangeboden in het tweede semester, in het derde jaar is er een keuzemogelijkheid tussen het eerste en tweede semester. De onderwerpen in het laatste jaar verschillen per semester. Alle colleges worden aangeboden in het Engels en ook tijdens de werkcolleges is Engels de voertaal.

Jaar 1: Liberty and Equality. Het eerste jaar is verdeeld in American History 1A en 1B, ieder 5 ECTS waard. In het eerste jaar wordt vooral de algemene Amerikaanse geschiedenis en belangrijke gebeurtenissen behandeld. Het boek hierbij is Give me Liberty! An American History van Eric Foner. Dit boek omvat de hele Amerikaanse geschiedenis en je kunt het de gehele minor blijven gebruiken. Ook wordt er aandacht geschonken aan onderwerpen in de Amerikaanse geschiedenis die nu nog steeds terugkeren en onderwerp van gesprek zijn, zoals racisme, segregatie en de Amerikaanse verzorgingsstaat. Het eerste jaar legt de basis voor het tweede en derde jaar erna. 

Jaar 2: Dreams and Realities. In het tweede jaar zijn er vier hoofdthema's: politics, presidents, and the state(s); Manifest Destiny: from one colony to fifty states; From Melting Pot to Salad Bowl; en America: Isolationism versus Superpower. Tijdens elk van deze hoofdonderwerpen zijn er drie colleges waarbij er dieper op deze onderwerpen wordt ingegaan. Er worden artikelen gelezen, opdrachten gemaakt, discussies gevoerd in college en je moet presentaties houden over een bepaalde gebeurtenis/onderwerp wat bij het hoofdthema past. Aan het eind van het semester schrijf je een essay over een gerelateerd onderwerp bij een van de vier hoofdthema's. Je hebt hierbij veel keuzevrijheid.


Jaar 3: Race and the Nation.

Advanced course I: The American Civil War in the Age of Capitalism.

Ik heb zelf in het derde jaar American History afgesloten in het eerste semester en dus het vak 'The American Civil War in the Age of Capitalism' gevolgd. Er zijn vier algemene thema's die worden gehanteerd: The crisis of Union and disunion in an expanding republic; Slavery, race, and empancipation as national problem; Personal experience and social processes; en the experience of modern, Total war for individuals and society; and the political and social challenges of Reconstruction. Aan de hand van  deze algemene thema's, primaire bronnen en literatuur ga je de Civil War bekijken. Er wordt veel gebruik gemaakt van bijvoorbeeld dagboeken en documentaires. Ook moet je zelf een essay schrijven over een specifiek onderwerp binnen de Civil War. Mijn essay ging over vrouwen en vrouwelijke soldaten aan het front.

Advanced course II: Freedom Now! The U.S. Civil Rights Movement.

Dit vak wordt aangeboden in het tweede semester van het derde jaar. Racisme is een onderwerp dat nog steeds een grote rol speelt in de Verenigde Staten. Tijdens dit vak leer je er alles over. De Long Civil Rights Movement (LCRM) komt hierbij ook aan bod, wat de jaren dertig tot zeventig beslaat. Er wordt onder andere aandacht besteed aan de rol van de overheid, invloed van religie, de context van de Koude Oorlog en dekolonisatie.

Zelf heb ik geen moment spijt gehad van mijn beslissing om de minor American History te gaan volgen. Het is een zeer interessante minor waarbij je ontzettend veel leert over de Verenigde Staten en de Amerikaanse mentaliteit. Het eerste jaar is een goede basis waarna je in jaar twee en drie uitgebreid ingaat op meer specifiek gerichte onderwerpen. Bovendien wordt je Engels verbeterd door bijvoorbeeld de discussies en de presentaties die in het Engels worden gehouden. De docenten zijn daarnaast zeer enthousiast en kunnen veel vertellen over de onderwerpen. Het derde jaar geeft je de mogelijkheid om je eigen interesse in een van de twee onderwerpen uit de Amerikaanse geschiedenis te vergroten.

Lianne Arentsen

Onze sponsoren