Masters

Masters

Masters zijn er in alle soorten en maten. Niet alleen in Groningen, maar ook in de rest van Nederland worden de nodige geschiedenismasters aangeboden. Je kan zelfs overwegen om naar het buitenland af te reizen. Hieronder lees je verschillende ervaringen van Ubboianen.


Miranda Spijkerman

Master: History Today, richting: Cultuur en Media

Aan: Rijksuniversiteit Groningen

De culturele richting van de master geschiedenis vandaag is naar mijn ervaring een veelzijdig traject. Je leert er dan ook verschillende vaardigheden die je kunt gebruiken in bijvoorbeeld een stage.

De master is een één jarige master waarbij je in het eerste semester een aantal vakken volgt. Ten eerste kun je kiezen tussen een aantal onderzoekscolleges die verschillende onderwerpen en tijdsperiodes kennen. Verschillend per onderzoekscollege zul je ook met bijvoorbeeld researchmaster studenten college volgen. Dat maakt dat de onderzoekscolleges als zwaar ervaren kunnen worden, het niveau ligt hoog maar je leert je academische vaardigheden erg goed ontwikkelen en aanscherpen.

Ten tweede zijn er ook methodecolleges waaruit je kunt kiezen. Dit zijn de meer ‘praktische vakken’ waarin de vaardigheden voor een stage of beroep leert. Zo kun je bijvoorbeeld kiezen tussen documentaire & musea, levensverhalen of archiveren. Deze colleges behandelen een theoretisch of analytische kader maar je gaat vooral zelf op pad. Zo leer je een kleine radiodocumentaire maken of hoe je een goed interview moet houden en analyseren. Het zijn erg tijdrovende opdrachten, maar het is erg leerzaam om tijdens je studie ook eens praktische opdrachten te doen.

In het laatste semester kun je een stage gaan lopen en je masterscriptie schrijven. Stage kun je op allerlei plekken lopen, als jij actief op zoek gaat waar je interesse ligt, is er van alles mogelijk. Vraag je docenten ook nog even na, zij kunnen ook vaak wel op de hoogte zijn van stageplekken bij allerlei instanties. Zelf kon ik via mijn docent van het methodevak musea stage lopen bij het Groninger museum waar ik onderzoek deed voor de tentoonstelling ‘400 jaar stad en student’ die vanaf maart 2014 te bezichtigen valt.

Je scriptie kun je ook op verschillende manieren invullen en met elk onderwerp waar jouw interesse ligt. Het meest voorkomend is volgens mij nog steeds een papieren vorm van een scriptie, maar in verband met je stage je ook op andere manieren een afstudeerproject realiseren zoals een tentoonstelling. Dat maakt de master zo veelzijdig, jouw idee en inzet maakt je eigen individuele mastertraject.

Amerens Roelevink

Master: History Today, richting: Geschiedenis voor Bestuur, Beleid en Politiek

Aan: Rijksuniversiteit Groningen

Binnen de Master Geschiedenis Vandaag staat de verbinding tussen verleden en heden centraal. Dit is de reden waarom ik de Master Geschiedenis Vandaag heb gekozen. Het is er namelijk op gericht om maatschappelijke kwesties inzichtelijk te maken.

Het traject Geschiedenis voor Beleid, Bestuur en Politiek is de basis voor een loopbaan of vervolgopleiding bij maatschappelijke en culturele organisaties en bedrijven of bij de overheid. Evenals bij de andere trajecten (Geschiedenis voor de Media, Cultuur- Erfgoedsector, vrij traject) wordt het masterprogramma gevormd door twee onderzoekscolleges, minimaal één methodenvak en de MA-scriptie als eindopdracht. Bij deze specialisatie kun je kiezen voor een stage bij een (overheids)instelling of bedrijf of een zogeheten leergeschiedenis.

Zelf heb ik gekozen voor het college Leergeschiedenis. Een leergeschiedenis is een document dat een organisatie in staat stelt om van het eigen verleden te leren. Dit document begint met een leervraag van een organisatie (de organisatie was in mijn geval KPN Contact). De leervraag wordt op basis van geschreven en ongeschreven bronnen verder uitgewerkt en uiteindelijk beantwoord op basis van interviews. Het resultaat is een geschiedverhaal waarin feiten, citaten en achtergrondinformatie een doorlopend geheel vormen. Het doel is om het verhaal van de organisatie van verschillende kanten te belichten zodat het ‘totale plaatje’ van een proces zichtbaar wordt. Op basis van dit verhaal kan de organisatie het eigen functioneren aanscherpen.

Ik was zo enthousiast geworden van de gedachte en de systeemtheoretische concepten achter de methode van de leergeschiedenis dat ik samen met een medestudent gebruik wilde maken van deze methode voor de MA-scriptie. We wilden de verbinding leggen tussen heden en verleden - we wilden de verbinding maken tussen de vaardigheden die we hadden geleerd tijdens de studie en de praktijk. Dit ontsproot uiteindelijk in een systeemanalyse van de relatie tussen overheid en zorginstelling met betrekking tot kwaliteit van zorg (1987-2012).


Rikst van der Schoor

Master: Intellectual History

Aan: Universiteit van St Andrews, Schotland

Begonnen in: 2018

In september 2018 vloog ik naar het Verenigd Koninkrijk om een eenjarige master te doen aan de Universiteit van St Andrews, Schotland. Naast het feit dat ik graag een tijd in het buitenland wou studeren koos ik hiervoor omdat er een master werd aangeboden die niet in Nederland te vinden was: Intellectuele Geschiedenis, oftewel de geschiedenis van denkers en ideeën. Anders dan met een uitwisseling moest ik nu alles zelf regelen. Laat je hier echter niet door afschrikken: het valt best wel mee, en het is het sowieso waard.

Voor het zover was moest ik toegelaten voor de master. St Andrews is na Oxbridge de derde universiteit van het Verenigd Koninkrijk, dus niet iedereen wordt toegelaten. Ik moest een taaltest doen om te bewijzen dat mijn Engels goed genoeg was, een motivatiebrief schrijven, twee aanbevelingsbrieven aanleveren, en een deel van mijn werk laten zien. Na ongeveer twee maanden kreeg ik bericht dat ik was toegelaten. Het grootste wat ik toen nog moest regelen, was woonruimte. Doordat de universiteit panden beschikt, hoefde ik niet op kamerjacht, maar kon ik simpelweg een formulier invullen. Op het moment van schrijven (15 maart 2019) is het nog niet duidelijk hoe de Brexit gaat verlopen, dus het zou kunnen dat er in de toekomst ook een visum moet worden aangevraagd.

Studeren in Schotland is vrij anders dan in Nederland. Ten eerste zijn de semesters niet opgesplitst in blokken. Ook zijn ze vrij kort: 12 weken college, 1 week tentamenvoorbereiding, 2 weken tentamens. De kerstvakantie is lang, van ongeveer half december tot eind januari. Doordat je deadlines en tentamens voor de vakantie hebt kun je er bovendien ook beter van genieten. Na de intensieve semesters is dat ook wel nodig. Bachelorstudenten hebben ook een erg lange zomervakantie (mei-september), maar masterstudenten gebruiken die tijd om hun scriptie te schrijven. Verder is er in St Andrews veel persoonlijke aandacht. Je hebt colleges met een handjevol studenten en daarnaast persoonlijke begeleiding. Hier heb ik erg veel van geleerd. 

St Andrews zelf is een heerlijk plaatsje: vrij klein, grotendeels bewoond door studenten uit alle windstreken, en erg zonnig door de beschutting van de Highlands. Het ligt ook vrij geïsoleerd (er is geen treinstation), wat bijdraagt aan de unieke cultuur. Ik ben erg blij dat ik ervoor heb gekozen om in St Andrews een master te doen. Ik zou het niet íedereen aanraden – je moet harder werken dan in Nederland – maar als je daartoe bereid bent, dan is het een fantastische plek.

Mocht je naar aanleiding van mijn stukje vragen hebben over studeren in het Verenigd Koninkrijk of het doen van je master in het buitenland, dan mag je me altijd een berichtje sturen.

Pieter Boonstra

Master: Research Master Classical Medieval and Rennaisance Studies (CMRS)

Aan: Rijksuniversiteit Groningen

Begonnen in: 2013

Hoewel de naam het doet vermoeden, zijn de middeleeuwen niet bijzonder vertegenwoordigd in de Research Master Classical, Medieval and Renaissance Studies – net zomin als de klassieke oudheid of de renaissance dat is. Dat CMRS drie tijdperioden beslaat, heeft tot gevolg dat geen enkele eigenlijk verplicht is: afhankelijk van je eigen interesse kies je je vakken. Deze hoeven niet alleen bij je eigen studie vandaan te komen: in overleg is het mogelijk ook (delen van) vakken bij een andere faculteit of universiteit te volgen. Dat wil niet zeggen dat er geen vakken zijn die iedereen volgt: bijvoorbeeld in het eerste semester van het eerste jaar moet iedereen het vak ‘Approaches’ volgen. Maar binnen dergelijke vakken kan je zonder enig probleem je eigen expertisegebied ontwikkelen. Vakken zijn niet langer gericht op één zeer specifiek onderwerp, waardoor je de vrijheid krijgt om binnen ruime grenzen je eigen onderzoek af te bakenen. CMRS is dan ook de aangewezen Master voor hen die willen specialiseren in de middeleeuwen, maar het is zeker niet de enige mogelijke richting. Bovendien, als de middeleeuwen je bijzonder aanspreken, dan nog is er zeer veel ruimte voor verdere specialisatie. Vertrekken vanuit een algemene interesse naar de periode tussen grofweg 500 en 1500 is mogelijk, maar het is aan te raden vrij snel op zoek te gaan naar een specifieker onderwerp. Gesprekken met docenten kunnen hierbij zeker helpen, en als je duidelijk gemotiveerd bent zullen zij doorgaans ook graag meedenken. Meer nog dan in de Bachelor wordt bij de Master wel flink wat zelfredzaamheid verwacht. Dit hangt natuurlijk samen met de keuzevrijheid die je krijgt: je kan doen wat je leuk vindt, maar je moet ook zelf uitzoeken wat je leuk vindt. Bovendien is de Research Master hard werken, bijvoorbeeld door wekelijkse opdrachten en literatuur voor verschillende vakken gecombineerd met meerdere essays op de langere termijn. Maar het is zeker niet buitensporig veel: de Bachelor geeft genoeg ervaring om ook de Master aan te kunnen.

Patty Huijbers

Master: Research Master Modern History and International Relations

Aan: Rijksuniversiteit Groningen

Begonnen in: 2012

In 2012 ben ik begonnen aan de Research Master Modern History and International Relations (MHIR). Waarom? Omdat ik ruimte en tijd wilde. Ruimte om mijn eigen interesses te ontwikkelen en de tijd om een stage te lopen, of mee te draaien in andere onderzoeken. De ReMa MHIR kan je deze twee zaken bieden, omdat je de invulling van de Master grotendeels zelf in de hand hebt. Je kan colleges door het land of in het buitenland volgen en je richten op de onderwerpen die jij interessant vind. Tegelijkertijd, word je echter op geen enkele manier bij de hand genomen. De docenten staan klaar om gerichte vragen te beantwoorden, maar niet om je onderwerpen aan te reiken, of het werk voor je doen. Met deze vrijheid komt dan ook een grote mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.

Het eerste jaar van MHIR bestaat uit verplichte vakken en uit onderzoekscolleges. De verplichte vakken richten zich vooral op het verbeteren van kennis en gebruik van methodes.  Dit betekent dat ze niet altijd even bruisend zijn. Daardoor wordt onder de meeste studenten de ervaring gedeeld, dat het eerste half jaar het minst leuk is. De onderzoekscolleges volg je samen met studenten van andere Masters, waaronder History Today. Er zit echter wel een groot verschil tussen de Masters. Waar History Today veel meer praktijkgericht is, geeft MHIR je vaardigheden en inzichten in de academische wereld. Dus mocht je het leuk vinden om te onderzoeken; graag zelf de tijd en ruimte willen om keuzes te maken voor de onderwerpen die je bestudeert, waar je die bestudeert, en hoe je die bestudeert; en een bovengemiddelde interesse hebben in een baan in de academische wereld, dan zou ik je uitnodigen om toch eens te kijken of de Research Master Modern History and International Relations misschien wat voor jou is.

Coen Veerman

Master: Euroculture

Aan: Rijksuniversiteit Groningen

Begonnen in: 2013

In september 2013 ben ik begonnen aan de Erasmus Mundus Master Euroculture en ik heb het hier erg naar mijn zin. Dit is een interdisciplinaire master van twee jaar, waarvan je een in elk geval een half jaar in het buitenland studeert en een halfjaar stage loopt.

Ik heb voor deze master gekozen omdat ik de tegenwoordige problematiek rond de EU me intrigeert en omdat de Master aangeschreven stond als een Master of excellence.

Tot het Euroculture programma word je niet zomaar toegelaten. Hier ging een hele selectie procedure aan vooraf. Een motivatiebrief, twee referentiebrieven, een Engels toets en tal van andere benodigdheden. Je kunt je voorstellen dat mijn verwachtingen hoog waren.

Voor een groot deel kwamen die ook uit. Euroculture brengt mensen vanuit verschillende landen en culturen samen. Ik kreeg daarom de kans om samen te werken met mensen vanuit verschillende landen. Studenten uit, Duitsland, Frankrijk, Italië Japan, China, Bulgarije, Wit Rusland, en ja, zelfs Nederland. Dit was ontzettend interessant. Ik merkte dat het direct een erg hechte groep was en dat mijn Engels snel verbeterde. Een erg leerzame omgeving.

Iedereen is erg gedreven en er wordt veel van je verwacht. Niet zo zeer van je academische vaardigheden. Veel buitenlandse studenten hebben niet het niveau van de Nederlandse studenten op dit gebied. De uitdaging is voornamelijk te vinden in de zogenaamde professionele vaardigheden. Euroculture is meer dan de geschiedenis-master, denk ik, een voorbereiding op een baan. De focus ligt op het aanleren van ‘professional skills’, bijvoorbeeld op het gebied van presentaties, debatteren en solliciteren. Een ander interessant aspect is dat politiek en instituties worden gezien als sociale constructen en ook op deze manier worden bestudeerd. Hier ligt een mooie link tussen geschiedenis en Euroculture.

Onze sponsoren