Career Minor

Career Minor

De Career Minor (30 ECTS) is een minor die je voorbereidt op de arbeidsmarkt en als einddoel heeft je ‘employability’ (inzetbaarheid) te versterken. Dit betekent concreet het versterken van a) kennis van de sector en b) de vaardigheden en houding die nodig zijn om goed te functioneren. De Minor start met een competentie- en persoonlijkheidstest en een individueel gesprek met een 'trainer' om je zelfinzicht te versterken en je leerdoelen vast te stellen. Algemene kennis en vaardigheden worden verkregen door plenaire sessies met lezingen, workshops en een trainingen. Daarnaast kies je voor een specifiek en belangrijk maatschappelijk thema zoals bijvoorbeeld duurzaamheid, veiligheid of bestuur, dat aansluit bij je belangstelling, studieachtergrond of toekomstwensen.

Je leert je kennis in de praktijk toe te passen, je talent uit te bouwen en relevante kennis en vaardigheden te ontwikkelen. Het is een intensief fulltime programma waarin je experts uit het veld ontmoet, praktijkgerichte opdrachten doet, op excursies gaat, maar ook leert solliciteren, netwerken, onderhandelen, projectplannen maken, ondernemend denken, beleidsadviezen schrijven, in teamverband werken en nog veel meer. Je sluit de minor af met een stage, een concrete opdracht vanuit overheid, bedrijfsleven of ngo's die je in een interdisciplinair team vervult of je werkt aan je eigen 'start-up', begeleidt door bedrijfscoaches.

Ervaringen van Ubboianen

Iris Bartels

De Career Minor van de Faculteit der Letteren laat studenten kennismaken met het uiteenlopende werkveld van Humanities. Gedurende het eerste blok van de minor volg je twee vakken: Humanities at Work en een keuzevak (afgelopen jaar: Een veilige wereld, een veilig Nederland, International Governance and Sustainable Livelyhood en Sustainable City). Tijdens de colleges van Humanities at Work komen allerlei gastsprekers uit verschillende werkvelden aan bod, zoals Shell, Cordaid, de erfgoedsector en de Rijksoverheid. Naast deze colleges volg je workshops over o.a. interculturele communicatie, entrepreneurship en sollicitatietechnieken. Het keuzevak geeft verdere thematische verdieping aan de hand van (gast)colleges.

Tijdens het tweede blok kun je kiezen voor een stage of een teamopdracht voor een professionele organisatie. De stage dien je zelf te regelen en de teamopdrachten worden vanuit de minor uitgevaardigd, maar je dient hier nog wel voor te solliciteren. Vervolgens werk je gedurende acht weken aan een vraagstuk uit de praktijk, zoals onderzoek naar de aantrekkelijkheid van Defensie als werkgever en het presenteren van een beleidsplan aan de hand van de onderzoeksresultaten.

Onze sponsoren