Facultaire Minor

Facultaire Minoren

Wil je graag een master doen die niet direct aansluit op je bachelor of ben je geïnteresseerd in een ander wetenschapsgebied? De Facultaire Minor kan dienen om de overstap naar een andere master gemakkelijker te maken (in dat geval ook wel een 'premaster') of om over de muren van je eigen opleiding heen te kijken. Elke Facultaire Minor bestaat uit een module waarin de theorie en methodologie van het nieuwe vakgebied wordt geïntroduceerd en een of enkele verdiepende modules.


Elvira Ambrosius

Minor: Filosofie

Studiejaar: 2018-2019

Gedurende het eerste semester van het studiejaar 2018/2019 heb ik de universitaire minor Filosofie gevolgd. Ik vond filosofie als sinds de middelbare school ontzettend interessant. Maar eigenlijk leek het me vooral heel aantrekkelijk om een half jaar niet met geschiedenis bezig te zijn. Uiteindelijk kan ik zeggen dat ik een soort van ‘haat-liefde relatie’ met de minor heb gehad.  

Ten eerste vond ik het heerlijk om weer met filosofie bezig te zijn: ik had genoeg van het feitjes stampen en de vaak objectieve benadering bij geschiedenis. Bij de Minor Filosofie kom je in contact met een groot aantal filosofen en hun ideeën, je wordt als het ware ‘gedwongen’ om zelf te gaan nadenken. De stof wordt er echter in acht (één week langer dan het geschiedenis-blok) weken doorheen geraasd. Dit resulteert er natuurlijk wel in dat je in een redelijk korte tijd veel kennis van filosofie krijgt.

Je krijgt te maken met pittige theorieën (vooral bij de vakken van History of Philosophy), waarbij je de originele teksten van filosofen leest. Vakken zoals Logica en Wetenschapsfilosofie zijn daarentegen minder tekstueel gericht en neigen meer naar de bètawetenschappen. Ik was doodsbang voor de tentamens van de minor: het waren er zelfs drie in één week! Uiteindelijk waren de tentamens makkelijk te doen en vielen de cijfers (bij mij in elk geval) hoger uit dan bij geschiedenis.

Daar staat tegenover dat de minor totaal geen aantrekkelijke setting heeft. De omschakeling van de middagcolleges van geschiedenis naar de avondcolleges van de minor (vaak van 17:00 tot 20:00) was erg wennen. Ook zijn er bij deze minor alleen maar hoorcolleges: een volle collegezaal (die echter wel steeds leger werd..) met louter een docent die spreekt is niet de beste manier om te ‘filosoferen’.

Al met al is het een pittige minor die je alleen kunt volhouden als je filosofie ook echt interessant vindt (het gaat een stuk dieper dan theorievakken bij geschiedenis). Dus als je geen genoeg kunt krijgen van Marx, en Plato ook wel leuke man vindt, zal je waarschijnlijk zeer gelukkige avonden beleven bij de filosofie colleges. 

Reinder Klinkhamer

Minor: Filosofie

Studiejaar: 2018-2019

Het eerste semester van dit jaar stond voor mij volledig in het teken van de filosofie, ik had de minor Filosofie gekozen. Deze keuze was vooral gebaseerd op de mogelijkheid om van deze minor een tweede bachelor, Wijsbegeerte van een bepaald vakgebied, te maken door naast de minor nog een tweede semester aan filosofie vakken te volgen. Vanzelfsprekend heeft deze mogelijkheid voor vrijwel iedereen hun keuze voor deze minor grotendeels bepaald.

Aangezien ik op het moment van schrijven slechts mijn minor heb afgerond zal ik de mogelijkheid van een tweede bachelor verder niet bespreken. Het eerste en belangrijkste wat ik iedereen die de minor filosofie overweegt mee wil geven, is dat het een ontzettend intensief programma is. In tegenstelling tot wat geschiedenisstudenten gewend zijn zal je tijdens de filosofie minor negen weken college moeten volgen, waarna alle drie de tentamens in een week afgenomen zullen worden. Dit intensieve rooster, in combinatie met het feit dat bij elk vak aanzienlijke hoeveelheden stof besproken wordt, maakt dat de minor alles behalve rustig en ontspannen te volgen is. De minor filosofie leverde mij meer stress op dan het normale geschiedenis programma.

Maar meer stress is niet het enige wat je aan deze minor over zult houden. Al tijdens het eerste college theorie III, dat ik na het afsluiten van de minor volgde, bleek dat veel stof mij bekend voorkwam. Door deze minor zul je de basis van de westerse filosofie bijgebracht krijgen, voor mij was dit zeer nuttig aangezien ik nooit eerder een filosofie vak gevolgd had. Daarnaast zet de minor je aan het denken over de manier van argumenteren en onderzoek doen, deze extra kennis zal zeker van pas komen in het doen van eigen historisch onderzoek.

Kortom, de minor filosofie is een zeer intensief en stressvol programma. Toch sluit de kennis die je op zal doen erg goed aan bij de studie geschiedenis en kan deze een voorbereiding maar ook verdieping zijn van wat er in de theorievakken behandeld wordt. Om af te sluiten met een positieve bericht kan ik uit ervaring nog vermelden dat indien je bereid bent de stress het hoofd te bieden en je volledig op de stof te richten de tentamens enorm mee zullen vallen, dat wil zeggen nadat je de cijferlijst onder ogen krijgt. ​

Monique Osinga

Minor: IRIO

Studiejaar: 2018-2019

Ik heb in mijn derde jaar gekozen voor een facultaire pre-masterminor International Relations en International Organization. Deze premasterminor bereidt je voor op het doen van een master in International Relations. Omdat de studie IRIO in dezelfde faculteit zit als Geschiedenis, hebben de studies veel met elkaar gemeen. Daardoor is het mogelijk om slechts met een pre-masterminor van een studie binnen deze faculteit daarna ook de masters te kunnen doen.

Omdat ik interesse heb in het doen van een master in International Relations, en ik de studie zelf interessant vind, heb ik hiervoor gekozen. Zelf vond ik de premaster minor erg goed te doen! Wel wordt er meer van je verwacht als het gaat om de hoeveelheid werk, maar de stof die je moet verwerken is niet moeilijker dan bij Geschiedenis. Ik moest wat wennen aan het wekelijks inleveren van vrij grote assignments, maar het is naar mijn idee prima te doen. De premasterminor is geheel in het Engels, maar dit went snel.

Wat ik vooral erg leuk vond was het verschil in perspectief tussen IR en Geschiedenis. Daarnaast zit je met verschillende mensen afkomstig van verscheidene studies in één werkgroep, van Psychologie tot Midden-Oosten studies. Je hebt van alles te bespreken tussendoor en dus was het altijd gezellig tijdens de seminars. Het is erg leuk om een keer essays te schrijven vanuit een ander oogpunt.

De vakken waren ook erg interessant. Het zijn drie vakken van tien ECTS die het gehele semester doorlopen, het zijnde een theoretische vak, een methodologisch vak en een wat algemener vak. Voor alle drie de vakken schrijf je één of meerdere essays, dus het zijn allemaal schrijfvakken. Je hebt dan voornamelijk ook werkcolleges. Voor het algemene vak heb je ook nog een hoorcollege, waar je stof krijgt dat je voor het werkcollege gebruikt om vragen te beantwoorden.

Ik heb het erg naar mijn zin gehad, en hopelijk heb ik jullie een beetje warm kunnen maken voor een premaster minor. Het is voornamelijk erg interessant en handig om te doen, wanneer je het idee hebt een andere master te willen doen dan binnen Geschiedenis.


Onze sponsoren