Universitaire Minor

Universitaire Minor

De Universitaire Minor is een goede mogelijkheid de horizon tot buiten de opleiding uit te strekken: het gaat om samenhangende vakken die per definitie een sterk interdisciplinair karakter hebben. Een universitair minorpakket volg je buiten je veelal buiten je eigen faculteit. Je maakt zo kennis met een ander wetenschapsgebied en krijgt inzicht in de daar gebruikte kennis, methodes en toepassingen. Je leert zo hoe andere disciplines denken en werken.


Laura Ietswaart

Minor: Retorica

Studiejaar: 2019-2020

Het eerste semester van mijn derde studiejaar heb ik gewijd aan de minor Retorica. Dit was het eerste jaar dat deze minor werd aangeboden en dat maakte de ervaring des te meer bijzonder. Ik heb voor deze minor gekozen omdat ik mijn spreek- en presentatievaardigheden wou verbeteren. In de Geschiedenis bachelor wordt er regelmatig van ons verwacht dat we onze onderzoeken presenteren, maar er wordt nauwelijks aandacht besteed aan hoe we dit op een juiste manier moeten doen. Daarom is de Retorica minor een zeer nuttige toevoeging aan de bachelor Geschiedenis.

De minor wordt volledig in het Engels gegeven, maar als Nederlander heb je de mogelijkheid om al je presentaties in het Nederlands of wel in het Engels te doen. Dit jaar was de groep studenten zeer gevarieerd, er waren studenten van veel verschillende faculteiten en nationaliteiten. De docenten komen ook van verschillende uithoeken van de universiteit en zijn allen zeer gemotiveerd en hebben ontzettend veel kennis van retorica. Hierdoor brengt de minor een mooie mix van theorie en praktijk. De kennis van de docenten wordt aangevuld door bezoek van verschillende specialisten die gedurende het semester masterclasses komen geven over verscheidene onderwerpen. Wij hebben bijvoorbeeld les gekregen van een logopedist, van acteurs en een Shakespeare specialist. 

De minor bestaat uit drie vakken van 15 punten. In Secrets of Rhetoric leer je alles over de theorie achter retorica en oefen je je vaardigheden door middel van korte voordrachten en een TED-talk. In het tweede blok kan je kiezen tussen Politics & Media en Science Communication. Ik heb zelf Science Communication gedaan, hierbij leer je over de kunst van wetenschappelijk onderzoek naar een breder publiek brengen. Gedurende het gehele semester ben je bezig met het Rhetoric Lab, hierbij ga je in een groepje bezig met een project over retorica voor een opdrachtgever buiten de universiteit. Ik heb zelf een basiscursus retorica gegeven op een middelbare school in Leeuwarden. Anderen hebben werk verricht voor musea en voor politieke partijen. Je bent helemaal vrij in wat je doet en de docenten hebben veel contacten waar je gebruik van kunt maken.

In het eerste jaar van een minor zijn er altijd nog haken en ogen te vinden. Wij waren de proefkonijnen en hebben veel feedback teruggegeven aan de docenten. Ik neem aan dat het tweede jaar al een stuk gestroomlijnder zal verlopen en daarom is deze minor een zeer goede keuze! Je doet heel veel kennis en vaardigheden op een je bouwt een goede band op met de andere studenten in de minor door de vele presentaties die je voor elkaar houdt en de verscheidene etentjes en avondjes uit die bij de minor in zitten. Daarom raad ik de minor Retorica zeker aan! 


Thom Schuring

Minor: Development Studies

Studiejaar: 2018-2019

De minor die ik heb gevolgd heet ‘development studies’ en bestaat uit tweemaal drie vakken waarbinnen je enige keuzemogelijkheid hebt. De vakken gaan over zeer uiteenlopende onderwerpen zoals klimaat en ontwikkeling waar zaken als de carbon en water voetafdruk werden behandelt tot ‘ethnicity, culture and politics’ waar je hoorcolleges volgt waarvan de stof vervolgens in vrijwillige werkcolleges kan worden bediscussieert. Het tweede deel van de minor is intensiever omdat je hier een (klein) essay in het Engels moet schrijven en tevens een presentatie in het Engels moet geven. Als je een redelijke beheersing van het Engels hebt en niet al te veel problemen had met de eerste twee jaar van je studie geschiedenis moet deze minor geen problemen voor je opleveren. Als laatste wil ik zeggen dat, hoewel deze minor vast niet noodzakelijk is voor een succesvolle carrière, ik de vakken zeer interessant vond en de minor iedereen zou willen aanraden die meer wil weten over zaken als het milieu en waarom sommige regio’s rijk zijn en anderen arm. 

Elvira Ambrosius

Minor: Filosofie

Studiejaar: 2018-2019

Gedurende het eerste semester van het studiejaar 2018/2019 heb ik de universitaire minor Filosofie gevolgd. Ik vond filosofie als sinds de middelbare school ontzettend interessant. Maar eigenlijk leek het me vooral heel aantrekkelijk om een half jaar niet met geschiedenis bezig te zijn. Uiteindelijk kan ik zeggen dat ik een soort van ‘haat-liefde relatie’ met de minor heb gehad.  

Ten eerste vond ik het heerlijk om weer met filosofie bezig te zijn: ik had genoeg van het feitjes stampen en de vaak objectieve benadering bij geschiedenis. Bij de Minor Filosofie kom je in contact met een groot aantal filosofen en hun ideeën, je wordt als het ware ‘gedwongen’ om zelf te gaan nadenken. De stof wordt er echter in acht (één week langer dan het geschiedenis-blok) weken doorheen geraasd. Dit resulteert er natuurlijk wel in dat je in een redelijk korte tijd veel kennis van filosofie krijgt.

Je krijgt te maken met pittige theorieën (vooral bij de vakken van History of Philosophy), waarbij je de originele teksten van filosofen leest. Vakken zoals Logica en Wetenschapsfilosofie zijn daarentegen minder tekstueel gericht en neigen meer naar de bètawetenschappen. Ik was doodsbang voor de tentamens van de minor: het waren er zelfs drie in één week! Uiteindelijk waren de tentamens makkelijk te doen en vielen de cijfers (bij mij in elk geval) hoger uit dan bij geschiedenis.

Daar staat tegenover dat de minor totaal geen aantrekkelijke setting heeft. De omschakeling van de middagcolleges van geschiedenis naar de avondcolleges van de minor (vaak van 17:00 tot 20:00) was erg wennen. Ook zijn er bij deze minor alleen maar hoorcolleges: een volle collegezaal (die echter wel steeds leger werd..) met louter een docent die spreekt is niet de beste manier om te ‘filosoferen’.

Al met al is het een pittige minor die je alleen kunt volhouden als je filosofie ook echt interessant vindt (het gaat een stuk dieper dan theorievakken bij geschiedenis). Dus als je geen genoeg kunt krijgen van Marx, en Plato ook wel leuke man vindt, zal je waarschijnlijk zeer gelukkige avonden beleven bij de filosofie colleges. 

Reinder Klinkhamer

Minor: Filosofie

Studiejaar: 2018-2019

Het eerste semester van dit jaar stond voor mij volledig in het teken van de filosofie, ik had de minor Filosofie gekozen. Deze keuze was vooral gebaseerd op de mogelijkheid om van deze minor een tweede bachelor, Wijsbegeerte van een bepaald vakgebied, te maken door naast de minor nog een tweede semester aan filosofie vakken te volgen. Vanzelfsprekend heeft deze mogelijkheid voor vrijwel iedereen hun keuze voor deze minor grotendeels bepaald.

Aangezien ik op het moment van schrijven slechts mijn minor heb afgerond zal ik de mogelijkheid van een tweede bachelor verder niet bespreken. Het eerste en belangrijkste wat ik iedereen die de minor filosofie overweegt mee wil geven, is dat het een ontzettend intensief programma is. In tegenstelling tot wat geschiedenisstudenten gewend zijn zal je tijdens de filosofie minor negen weken college moeten volgen, waarna alle drie de tentamens in een week afgenomen zullen worden. Dit intensieve rooster, in combinatie met het feit dat bij elk vak aanzienlijke hoeveelheden stof besproken wordt, maakt dat de minor alles behalve rustig en ontspannen te volgen is. De minor filosofie leverde mij meer stress op dan het normale geschiedenis programma.

Maar meer stress is niet het enige wat je aan deze minor over zult houden. Al tijdens het eerste college theorie III, dat ik na het afsluiten van de minor volgde, bleek dat veel stof mij bekend voorkwam. Door deze minor zul je de basis van de westerse filosofie bijgebracht krijgen, voor mij was dit zeer nuttig aangezien ik nooit eerder een filosofie vak gevolgd had. Daarnaast zet de minor je aan het denken over de manier van argumenteren en onderzoek doen, deze extra kennis zal zeker van pas komen in het doen van eigen historisch onderzoek.

Kortom, de minor filosofie is een zeer intensief en stressvol programma. Toch sluit de kennis die je op zal doen erg goed aan bij de studie geschiedenis en kan deze een voorbereiding maar ook verdieping zijn van wat er in de theorievakken behandeld wordt. Om af te sluiten met een positieve bericht kan ik uit ervaring nog vermelden dat indien je bereid bent de stress het hoofd te bieden en je volledig op de stof te richten de tentamens enorm mee zullen vallen, dat wil zeggen nadat je de cijferlijst onder ogen krijgt. ​

Onze sponsoren