Almanakcommissie

Almanak.JPG
v.l.n.r. Jesse Klein Koerkamp, Simone van der Molen, Jelmer Buit, Iris Leusink, Emma de Waard, Matthijs Breedveld

Almanakcommissie 2016-2017

Jesse Klein Koerkamp (2015) Voorzitter
Jelmer Buit (2014) Vicevoorzitter
Mathijs Breedveld (2015) Penningmeester
Iris Leussink (2016) Secretaris
Emma De Waard (2016) PR
Simone van der Molen (2014) Acquisitie
Youri Noorman (2014) Commissaris Intern

De almanakcommissie van het collegejaar 2016/2017 bestaat uit twee eerste-, tweede- en derdejaarsstudenten. Deze combinatie zorgt aan de ene kant soms voor originele inbreng en brengt aan de andere kant de nodige ervaring met zich mee. Nu de almanakcommissie in de eerste helft van het collegejaar beduidend minder werk hoeft te verzetten dan in de tweede helft was er genoeg tijd om elkaar wat beter te leren kennen. Voor elke vergadering eten we samen, dit komt de sfeer ten goede en leidt vaak tot interessante gesprekken. Ook kunnen we samen uren genieten van het woest aantrekkelijke, doch toegankelijke gezicht van Barry Atsma. Dit schept een band die ook de samenwerking ten goede komt. Nadat we wat tegenslagen beleefden bij het vinden van een layouter (dit is inmiddels in orde) gaan we nu de komende maanden hard bezig met de vorm en inhoud van de almanak. We hebben hiervoor al een aantal leuke ideeën en concepten liggen, die we samen zo mooi mogelijk gaan uitwerken. 

Jesse Klein Koerkamp - Voorzitter almanakcommissie 2016-2017

Onze sponsoren