Congrescommissie

Congrescommissie.JPG
v.l.n.r. Joas de Jong, Iris Loois, Carmen de Graaf, Iris Bartels, Othmar Versteeg, Ireen Besseling, Lars van den Brink

Congrescommissie 2017-2018

Ireen Besseling (2015) Voorzitter
Iris Loois (2016) Vice-voorzitter
Iris Bartels (2016) Secretaris
Lars van den Brink (2017) Penningmeester
Othmar Versteeg (2016) PR
Carmen de Graaf (2017) PR
Joas de Jong (2016) Algemeen Lid

De congrescommissie van GHD Ubbo Emmius is verantwoordelijk voor de organisatie van
het historische congres dat zal plaatsvinden op 12 oktober 2018! In de vorige jaren zijn
thema’s als ‘Verder dan de Volkswil’ en ‘Tussen Staat en Stam’ aan bod gekomen. Wij zullen
dit jaar natuurlijk weer ons uiterste best doen om de vereniging en haar externen een leerzame
en interessante dag te bieden. De commissie bestaat zoals elk jaar uit zeven leden, die
gezamenlijk zullen zorgen voor een mooi dagprogramma. Ireen is de voorzitster van deze
commissie. Iris L is naast onze vice-voorzitter ook de allerbeste rondvraag bedenkster. Lars is
als penningmeester verantwoordelijk voor het geld dat wij zullen spenderen en ontvangen. Iris
B is bij stipt de meest precieze secretaris in Ubbo’s heugenis. Joas is de kameleon van de
commissie en springt bij waar nodig is! Ten slotte wordt de promotie van ons congres
uitgevoerd door ons PR-Duo Othmar en Carmen. Wij hebben er zin in en hopen jullie
allemaal te zien op 12 oktober om gezamenlijk weer een beetje wijzer te worden!
Groetjes,
de Congrescommissie 2017-2018.

Onze sponsoren