Excursiecommissie

WhatsApp_Image_2019-10-31_at_15.10.02.jpeg
v.l.n.r. Elvira Ambrosius, Koen Harmsma, Ilse Wolff, Jordi Hutten, Dian Hulsebosch, Elbrich de Jong en Karst Schuil

Excursiecommissie 2019-2020

Elvira Ambrosius (2016) Voorzitter
Dian Hulsebosch (2018) Vice-voorzitter
Elbrich De Jong (2018) Secretaris
Koen Harmsma (2018) Penningmeester
Karst Schuil (2013) PR
Jordi Hutten (2018) PR
Ilse Wolff (2019) PR

Wat is er nu leuker dan reizen? Eigenlijk maar één ding: de reis tevens organiseren. Bij GHD Ubbo Emmius is dit de taak van de excursiecommissie die twee keer per jaar een reis organiseert. In de Ubboiaanse volksmond worden deze reizen de Grote Excursie (een week in april) en de Kleine Excursie (een weekend in november) genoemd. De excursiecommissie heeft de volgende functies.

De Public Relations-leden zijn er verantwoordelijk voor om zo goed mogelijk ‘reclame’ te maken voor de excursies: filmpjes, Social Media, posters en nog veel meer. Ook verschaffen de PR-leden zo nauwkeurig mogelijk informatie aan de deelnemers. Dit jaar ligt deze taak bij de creatieve Jordi Hutten, de nauwkeurige Ilse Wolff en de commissie-veteraan Karst Schuil. 

De secretaris, dit jaar Elbrich de Jong, notuleert bij de vergaderingen. Dit is een zeer uitdagende taak die veel uithoudingsvermogen vereist: de vergaderingen van de exciellentie duren soms wel drie uur! Het is daarom extra knap dat Elbrichs notulen ook nog altijd erg leuk zijn.

De penningmeester van de commissie is Koen Harmsma. Koen doet alles dat met geld te maken heeft: hij maakt begrotingen en eindafrekeningen. Bij het organiseren van een excursie gaat het om enorme bedragen. Koen wordt gelukkig bijgestaan door het prachtige programma Excel.

Ook vice-voorzitter Dian Hulsebosch kan Koen helpen, want zij is de penningmeester van het bestuur. Als vicevoorzitter van de commissie heeft ze de taak om te controleren en om bij te springen waar dat nodig is in de commissie.

De voorzitter van de huidige excursiecommissie is Elvira Ambrosius. Haar taak is het maken van agenda’s, draaiboeken en lange-termijn planningen. Belangrijker nog is haar taak om overzicht om houden in een commissie waar van alles tegelijkertijd moet gebeuren. Tevens is het haar taak om leuke stukjes als deze commissie introductie te schrijven (één van haar favoriete dingen).

Naast de specifieke taakomschrijvingen die genoemd zijn, helpt ieder lid mee om de excursies zo leuk mogelijk te maken. Je organiseert kroegentochten, museumbezoeken, spelletjes en andere activiteiten. Ook is het belangrijk om goed contact te onderhouden met hostels, vervoersdiensten en andere instanties. Nog leuker: je mag samen als commissie de bestemmingen van de excursies bepalen. 

Onze sponsoren