Lezingencommissie

LEzingencommissie.JPG
v.l.n.r. Wibo van Bussel, Emile Akse, Manor Tromp, Youri Noorman, Theunis Holthuis, Bram Rietman

Lezingencommissie 2017-2018

Wibo van Bussel (2016) Voorzitter
Youri Noorman (2014) Vice-voorzitter
Bram Rietman (2017) Secretaris
Emile Akse (2015) Penningmeester
Theunis Holthuis (2017) PR
Manor Tromp (2015) PR
Robert-Jan Makkinga (2015) Commissaris Intern

“Commissieleden zijn als sterren. Je ziet ze niet altijd, maar je weet dat ze er altijd zijn.”
- Wibo, voorzitter lezingencommissie

Naast feesten en vertier is het voor studenten ook belangrijk om op serieuze activiteiten te
focussen. De lezingencommissie voorziet hierin door elk studiejaar vijf lezingen te
organiseren. De lezingen hebben vrijwel altijd een historisch of maatschappelijk thema en zijn
ook voor niet-leden toegankelijk. De afgelopen jaren heeft Ubbo Emmius onder meer grote
namen als Jan Terlouw en Frits Bolkenstein mogen ontvangen.
In tegenstelling tot wat de commissiefoto doet vermoeden, zijn we niet van plan om mensen
neer te steken. Eigenlijk zijn we hartstikke lief. Onze voorzitter is Wibo. Hij had het liefst in
Franeker gestudeerd, was het niet dat de universiteit daar al tweehonderd jaar gesloten is.
Youri is nodig wanneer Wibo niet functioneert. Eigenlijk nooit dus. Onder het mom van
‘notuleren kan je leren’ is Bram aangesteld als secretaris. Emile houdt in de gaten dat er geen
geld verspild wordt aan gratis fusten. Theunis en Manor tillen de definitie van pr naar een
nieuw level met hun propagandacampagnes. Robert-Jan mag er op papier dan wel bij horen,
maar hij is zo weinig aanwezig dat we amper weten hoe hij er uit ziet.

Hopelijk zien we jou ook bij de volgende lezing!

Gretige groetjes en veel liefde,
De lezingencommissie 2017-2018

Onze sponsoren