Studiecommissie

Studiecommissie.JPG
v.l.n.r. Willemien Groot, Joas de Jong, Iris Leusink, Rikst van der Schoor, Bjorn van den Brink, Reinder Klinkhamer

Studiecommissie 2017-2018

Iris Leussink (2016) Voorzitter
Bjorn van den Brink (2015) Vice-Voorzitter
Reinder Klinkhamer (2016) Secretaris
Rikst van der Schoor (2014) Penningmeester
Willemien Groot (2014) PR
Joas de Jong (2016) Algemeen Lid
Robert-Jan Makkinga (2015) Commissaris Intern

De Studiecommissie, ook wel bekend als de StuCo, heeft als taak om alle Ubboianen te helpen met
het behalen van de studieresultaten van hun dromen. In de voorgaande jaren hadden wij twee
taken, maar sinds dit jaar zijn onze verantwoordelijkheden uitgebreid en zijn we verantwoordelijk
voor drie prachtige activiteiten. Waar de StuCo waarschijnlijk het meest om bekend staat zijn de
tentamentrainingen, die we met veel plezier elk blok organiseren voor alle tentamenvakken. In deze
trainingen streven we ernaar om iedereen op een interactieve manier, bijvoorbeeld door middel van
het bespreken van oefenvragen en uitleg over de opbouw van het tentamen, van een goede
tentamenvoorbereiding te voorzien. Verder werkt de StuCo al een aantal jaar samen met dr. Rik
Peters om een presentatiecursus op tafel te zetten. Hier kunnen enthousiaste Ubboianen de fijne
kneepjes van het succesvol presenteren leren, en onderweg ook nog wat van de retorica opsteken,
wat natuurlijk voor elke historicus onmisbare vaardigheden zijn! Als laatste zijn daar dit jaar ook de
studiegroepen bijgekomen om de eerstejaars nog verder op weg te helpen met hun vakken. Dat er
ook altijd koekjes en thee zijn is natuurlijk essentieel voor een goede leeromgeving.

Om al deze activiteiten uit te voeren hebben we een zestal prachtige commissieleden. Iris is de
voorzitter met een passie voor rondvragen, vicevoorzitter Bjorn zorgt ervoor dat alle vergaderingen
op tijd beginnen en verblijdt ons met prachtige verhalen met betrekking tot kringloopwinkels,
Willemien is onze ware PR-godin die de beste posters maakt, Rikst zorgt voor onze financiën (en de
bovengenoemde koekjes), Reinder is als secretaris verantwoordelijk voor onze kleurrijke notulen, en
Joas doet dienst als onze graalridder (en geliefd algemeen lid).

We hopen jullie dit jaar allemaal te zijn bij de tentamentrainingen, presentatiecursus, en de
studiegroepen!

Met heel veel liefs,
De Studiecommissie

Onze sponsoren