Externe verbanden

Externe verbanden

Ubbo bestaat niet in een vacuum, maar werkt samen met andere verenigingen en organen binnen en buiten Groningen. Bij een aantal organen vertegenwoordigt Ubbo haar leden, maar in de meeste gevallen wordt er samengewerkt om samen iets in de praktijk te brengen. 


Galant Gala

Samen met de verenigingen Aegee, Clio (Internationale Betrekkingen), Nexus (International and European Law), SIB (Internationale betrekkingen), SOG (Studenten Organisatie Groningen), GSB (Groninger Studentenbond), Tema (Technologiemangament) en VIP (Psychologie) organiseert GHD Ubbo Emmius jaarlijks een groots studentengala. Dit gala vindt plaats in maart en heeft elk jaar een spectaculair thema. 


green.gif

ISHA

ISHA staat voor International Students of History Association. Het is een internationaal netwerk voor studenten geschiedenis en organiseert jaarlijks congressen en seminars in verschillende culturele steden in Europa. Deze zijn voor alle studenten geschiedenis toegankelijk, dus ook voor Ubboleden! Bezoek voor meer informatie de website: www.isha-international.org.


Logo-website-1.png

Studenten Geschiedenis Nederland

De SGN is het overkoepelende orgaan voor geschiedenisstudenten. De oudste bronnen voeren ons terug naar 1936. Toen werd de Organisatie van Studenten in de Geschiedenis (OSGN) opgericht. Door de jaren heen is er veel veranderd. Tegenwoordig is het belagrijkste wapenfeit van de SGN de gelijknamige dag. Op deze SGN-dag komen geschiedenisstudenten uit het hele land samen. Enerzijds om over hun vakgebied te praten, maar anderzijds is het ook een sociaal samenzijn. Voor meer info klik hier.


usva_logo_website.gif

Usva

De Usva is het culturele studentencentrum van Groningen. Dankzij de Usva kan Ubbo Emmius het jaarlijkse Groot Ubbo Toneelstuk (GUT) en de filmavonden van de C.U.T.!-commissie organiseren. Daarnaast organiseert de Usva nog tal van andere culturele activiteiten, die zeker de moeite van het kijken waard zijn. Meer informatie hierover vind je op www.usva.nl.


UVD

De UVD staat voor Universitaire VredesDagen, die jaarlijks door drie docenten en vier studie- en studentenverenigingen (SIB, Vintres, Clio en NGIZ) van de RuG georganiseerd worden. Het doel van de Universitaire Vredesdagen is om actuele thema's op het gebied van oorlog en vrede aan de orde te stellen en hiermee een bijdrage te leveren aan de discussie rondom deze problematiek. Ieder jaar worden er in september twee lezingen georganiseerd. De Universitaire Vredesdagen zijn voor alle Ubboleden toegankelijk en deelname is gratis.

Onze sponsoren