Kascommissie

Kascommissie

De kascommissie is een commissie opgesteld uit ten minste twee leden, die geen huidig bestuur zijn. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur. Bij het onderzoek wordt gekeken naar de boekhouding, de financiële stand van de lopende commissies en begrotingen van de commissies. De kascommissie brengt verslag aan de ALV van haar bevindingen.


Kascommissie 2020-2021

Dian Hulsebosch (2018) -
Bouke de Jager (2017) -
Weier Visser (2017) -

Onze sponsoren