Kascommissie

Kascommissie

De kascommissie voorkomt dat de penningmeester plotsklaps op kosten van de vereniging in het vliegtuig naar Ibiza zit. Ze controleert alle financiële stukken: van liquide middelen tot begrotingen, van bonnetjes tot boekhouding. De kascommissie presenteert haar bevindingen aan de vereniging tijdens de Algemene Ledenvergaderingen.


Kascommissie 2019-2020

Lars van den Brink (2017) -
Jan Willem Leeuwma (2016) -
Sietske Wiersma (2014) -

Onze sponsoren