Raad van Advies

Raad van Advies

De Raad van Advies (RvA) is een geïnstitutionaliseerde groep van ervaren leden en voorziet het bestuur van gevraagd en ongevraagd advies. Het is geen controle-orgaan, maar een adviesorgaan. Dat wil zeggen dat het bestuur geen verantwoording verschuldigd is aan de Raad van Advies. 


Advisory Board 2020-2021

Hanneke de Boer (2018) -
Lars van den Brink (2017) -
Wibo van Bussel (2016) -
Theunis Holthuis (2017) -
Marijn Weststrate (2018) -

Onze sponsoren