Verenigingsblad

De Ubdate

De Ubdate is het verengingsblad van GHD Ubbo Emmius. Dit blad komt vier keer per jaar uit en bestaat uit zowel inhoudelijke artikelen als artikelen die over de vereniging gaan. Kijk voor meer informatie over de redactie van dit jaar bij de Ubdatecommissie. Via de links hieronder zijn de Ubdates van de meest recente jaargangen digitaal te bekijken. 

2020 - 2021 | Jaargang 21

Voorkant_ubdate_editie_1.png

2019 - 2020 | Jaargang 20


Voorblad_Ubdate_editie_1.jpeg
Voorblad_Ubdate_editie_2.jpeg
Voorkant_Ubdate_Editie_3.png
Voorkant_Ubdate_editie_4.png

2018 - 2019 | Jaargang 19

Ubdate December 2018
Ubdate March 2019
2019_editie_3.png
2019_editie_4.png

2017 - 2018 | Jaargang 18

Ubdate December 2017
Ubdate March 2018
2018_editie_3.png
2018_editie_4.png

2016 - 2017 | Jaargang 17

Ubdate December 2016
Ubdate March 2017
Ubdate May 2017
Ubdate September 2017

2015 - 2016 | Jaargang 16

Ubdate December 2015
Ubdate February 2016
Ubdate May 2016
Ubdate September 2016

Onze sponsoren